Počasí
Anketa
Kontakt
Tel:
+420 603 369 192

E-mail:
info@tenisprerov.cz
rezervace@tenisprerov.cz

Adresa:
TENISOVÝ KLUB PŘEROV, spolek
U Tenisu 3250/16
750 02 Přerov I-Město

IČ: 146 17 200
 
Návštěvy
Dnes : 27
Tento týden : 368
Celkem : 136158

Ceník

Ceník rezervace v hale TK pro sezonu 2019 - 2020

 

PO-PÁ      08:00-13:00 hod.          300,- Kč             13:00-16:30 hod.      340,- Kč

                16:30-21:00 hod.           400,- Kč            21:00-23:00 hod.      340,- Kč

 SO-NE      08:00-13:00 hod.          300,- Kč            13:00-21:00 hod.       360,- Kč

 

Sezona začíná dne 14. října 2019 (pondělí).

V hale TK se nehraje ve dnech 24. - 26. prosince a  ve dnech 31.prosince 2019 a 1. ledna 2020.

Platbu poplatku za rezervaci  řešte prosím s ekonomkou klubu p. Vrbovou, tel. 723236464.  Poplatek za rezervaci v hale prosím uhraďte do sedmi dnů od dne  doručení výzvy ekonomky klubu.

Po marném uplynutí této lhůty budou rezervované časy a dvorce uvolněny pro další zájemce.

Sleva :

Pokud uhradíte rezervaci v hale až do ukončení sezony v hale dne 15. dubna 2020, bude  vám poskytnuta sleva z  celkové ceny rezervace  ve výši 5%.

 


 

 
 

 
 
 
 
Členské příspěvky pro členy/ky klubu na sezonu 2019
 

kategorie členských příspěvků

cena v Kč

členský příspěvek s oprávněním hrát do 20.00 hod.

3200,-

členský příspěvek s oprávněním hrát do  16.00 hod.

2100,-

členský příspěvek studenta po  dobu studia do 26-ti let s oprávněním  hrát  do 20.00 hod.

1600,-

vstupní poplatek nově přijatého člena TK

1500,-

vstupní poplatek nově přijatého člena TK, studenta/ky

750,-

členský příspěvek dítěte nebo vnuka/čky člena klubu do 18-ti let s oprávněním hrát do 16.00 hod.

200,-

šatní skříňka na hrací sezonu

500,-

udržovací poplatek člena klubu

500,-

 
Udržovací  poplatek dočasně nahrazuje povinnost člena  hradit členské příspěvky (zejména z důvodu
nemoci).  Úhrada  udržovacího poplatku  neumožňuje členům TK hrát podle pravidel platných pro členy  
TK, kteří členské příspěvky uhradili.  Pominou-li důvody úhrady udržovacího poplatku do 15.7.,  vzniká 
členům TK oprávnění k hraní po doplacení členských příspěvků. Pominou-li důvody úhrady udržovacího  
poplatku  po 15.7., vzniká členům TK oprávnění k hraní uhrazením  ½ členského příspěvku na  danou 
hrací sezonu. Výše udržovacího poplatku je stanovena VH.
 
 
 
Úhradu členských příspěvků provádějte bezhotovostním převodem na uvedený bakovní účet TK. 
Hotovostní platbu prosím provádějte do rukou ekonomky klubu p. Jarky Vrbové, tel. 723236464.  
 
Číslo bankovního učtu: 259 39 831 / 0100
Var.symbol: rodné číslo
Konstantní symbol: 308
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
 
Ceník jiných příspěvků  pro členy/ky  TK na sezonu 2019:
 

specifikace poplatku

výše poplatku 

pokud člen TK hraje dvouhru nebo čtyřhru přes limit 16-ti her v měsíci po 16.00 hod.

1/2 hod.= 30,- Kč

hra člena TK s uhrazeným udržovacím poplatkem

výše poplatku jako veřejnost

hra člena TK s trenérem po 16. hod.                                      

rezerv. systém odečte členovi TK příslušný počet bodů z limitu 16-ti  her v měsíci

hra člena TK s omezeným hraním po 16. hodině

výše poplatku jako veřejnost 

trenér je člen TK  a může hrát jen s povolením výboru

3000,-Kč/sezona

hra v hale 1 hod.(60 min.) mimo zimní sezonu

200,- Kč

cena dvorce pokud organizuje turnaj člen TK 

1 hod./dvorec/50,-Kč

 
Rezervovat dvorce můžete telefonicky denně v době od 9.00 do 13.30 a od 14.30 do 19.00 hod. nebo osobně ve stejnou dobu u rezervační služby v recepci Sportovní haly.  Úhrada se provádí  před zahájením hry v hotovosti u rezervační služby. Pokud v areálu TK organizujete tenis. turnaj, úhrada se provádí po dohodě s rezervační službou.

Tel. čís. rezervační služby: 723324141

Požadavek na rezervaci dvorců pro turnaj zasílejte na email klubu : info@tenisprerov.cz.Ceník poplatků pro veřejnost na sezonu 2019

 

cena dvorce do 16.00 hod.

1 hod.
(60 min.)

160,- Kč

cena dvorce od 16.00 hod.

1 hod.

200,-Kč

 

cena dvorce v sobotu po celý den

1 hod. 

120,-Kč   

hra s trenérem TK         do 16.00 hod.

1 hod.

80,- Kč 

hra s trenérem TK         od 16.00 hod.

1 hod.

100,- Kč 

cena dvorce pro školy v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.

1 hod.

40,-Kč

cena dvorce  v  hale od 15.4. do 15.10.2019

1 hod.

200,- Kč

cena dvorce pro organizování soukromého turnaje  

1 hod.

100,-Kč

cena dvorce s umělým povrchem (beton)

1 hod.

160,-Kč

cena dvorce (antukový,betový) v sobotu po celý den

1 hod.

120,- Kč

cena betonového dvorce do 16 hod.

1 hod.

160,- Kč

cena betonového dvorce od 16 hod.

1 hod.

200,- Kč

 
Permanentka pro veřejnost  na 20 her,  cena 1500,- Kč/ 1 hráč
Hra se rozumí  1 hod. (60 min.) dvouhra nebo 1,5 hod. (90 min.) čtyřhra, denně  do 16.00 hod. Po 16. hodině jen pokud nejsou obsazeny dvorce  členy klubu.
Pernamentka se kupujuje u rezervační služby. Hráč hrající na permanentku je povinen před každou hrou předložit permanentku  rezervační službě k  vyznačení odehrané hry.
 
Rezervovat dvorce lze telefoncky denně, včetně soboty a neděle v době od 9.00 do 13.30 a od 14.30 do 19.00 hod. nebo osobně ve stejnou dobu u rezervační služby na recepci sportovní haly.  Úhradu provádějte prosím v hotovosti u rezervační služby klubu před zahájením turnaje.

Tel. čís. rezervační služby 723324141

Požadavek na rezervaci dvorců pro turnaj můžete zaslat  na email klubu : info@tenisprerov.cz.

 

 

Informace pro zájemce o přijetí za člena nebo členku Tenisového klubu Přerov,spolek

Pokud máte zájem stát se členem Tenisového klubu Přerov, spolek zašlete prosím žádost o přijetí za člena klubu, kterou napište volnou formou (stačí jedna věta). Hlavně prosím uveďte nacionále, r.č., trvalé bydliště, telefon a email;  studenti uvedou jakou školu, popř. učiliště studují.  Žádost adresujte na email klubu : info@tenisprerov.cz.