Počasí
Anketa
Kontakt
Tel:
+420 603 369 192

E-mail:
info@tenisprerov.cz
rezervace@tenisprerov.cz

Adresa:
TENISOVÝ KLUB PŘEROV, spolek
U Tenisu 3250/16
750 02 Přerov I-Město

IČ: 146 17 200
 
Návštěvy
Dnes : 1
Tento týden : 356
Celkem : 217659
Detail aktuality

Pozvánka na valnou hromadu Tenisového klubu Přerov, spolek

Zdravíme členky a členy našeho klubu,
výbor TK vás srdečně zve na  valnou hromadu našeho klubu a podle stanov předkládáme  návrh programu jednání valné hromady.  Dále předkládáme návrh výše členských  na letošní sezonu.
 
Kromě pravidelných bodů programu VH budete seznámeni se zvýhodněním členství v klubu, které výbor TK schválil.  Po skončení  jednání  předpokládáme posezení u pivka a je možná i tradiční hudební produkce
 
Návrh programu valné hromady
Tenisového klubu Přerov, spolek, která se uskuteční dne 31. března 2023
v 18.00 hod. , restaurace „Na Lokotce“
 
1. Schválení programu valné hromady a předsednictva valné hromady
2. Volba komisí
a) mandátové
b) návrhové
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o hospodaření TK v r. 2022, Výroční zpráva TK za r. 2022
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zpráva předsedy TK o činnosti tenisového klubu za rok 2022, zpráva
místopředsedy o provozu haly TK za rok 2022
7. Schválení členských příspěvků a poplatků na sezonu 2023
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Schválení usnesení valné hromady
 
JUDr. Stanislav Plánka     ing. Ladislav Kužílek
předseda  a místopředseda TK Přerov,spolek
 
Návrh klubových členských poplatků na sezonu 2023

členský poplatek s oprávněním hry do 20.00 hod.  4400,- Kč
členský poplatek s oprávněním hry do 16.00 hod.   3100,- Kč
členský poplatek studenta po dobu studia  do 26-ti let s oprávněním hry do 20.00 hod.   2200,- Kč
vstupní poplatek nově přijatého člena TK  1500,- Kč
vstupní poplatek nově přijatého člena TK, studenta/ky  750,- Kč
členský poplatek dítěte do 15-ti let   300,- Kč
šatní skříňka  600,- Kč
udržovací poplatek 750,- Kč
členský poplatek trenéra TK   4400,- Kč

Návrh jiných členských poplatků na sezonu 2023 :

- hra člena/ky TK s oprávněním hry do 16. hod. po 16. hod., poplatek je ve stejné výši jako veřejnost
- hra člena/ky TK s uhrazeným udržovacím poplatkem, poplatek je ve stejné výši jako veřejnost
- hra v hale TK od 16.4. - 15.10. 2023
240,- Kč/1 hod.                 360,-Kč/1,5 hod.
- poplatek trenéra TK za trenérskou činnost  4400,- Kč

Zpět