Počasí
Anketa
Kontakt
Tel:
+420 603 369 192

E-mail:
info@tenisprerov.cz
rezervace@tenisprerov.cz

Adresa:
TENISOVÝ KLUB PŘEROV, spolek
U Tenisu 3250/16
750 02 Přerov I-Město

IČ: 146 17 200
 
Návštěvy
Dnes : 30
Tento týden : 367
Celkem : 234470

Herní řád

H r a c í    ř á d
Tenisového klubu Přerov, spolek  platný  na sezonu 2023
1. Členové a členky TK (dále jen členové TK) jsou  oprávněni hrát   po úhradě členských  poplatků. Jednotlivé druhy členských poplatků jsou uvedeny v ceníku členských poplatků.
Hrací sezona zpravidla začína 15.4. a končí 15.10. kalendářního roku, pokud výbor TK nestanoví jinak.
Hrou se rozumí  buď dvouhra nebo  čtyřhra v maximální délce 90 minut.  
Hrací čas je denně od 8.00 hod. do 20.00 hod. (v letních měsících do 21.00 hod.)     
 
2. Členové TK mohou hrát bez omezení počtu her denně do 16.00 hod.   
Od 16.00 hod. mohou členové TK  odehrát v jednom kalendářním měsíci  16 her (dvouhra, čtyřhra). 
Hry, které neodehrají nejsou převoditelné do dalšího měsíce ani na jiného člena TK. 
Za každou další odehranou hru nad počet 16,  je člen TK povinen uhradit rezervační službě poplatek ve výši  stanovené VH.     
 
3. Členové a členky TK jsou při hraní povinni nosit kompletní tenisové oblečení (tzn. muži tričko a šortky).
 
                                                                                      Rezervace tenis. kurtů členy TK
 
1. Členové TK  rezervují každou hru (dvouhru, čtyřhru) jednak  prostřednictvím internetu nebo telefonicky  u rezervační služby, tel.č. 723324141 v době od 9.00 do 13.30 hod. nebo  v době od 14.30 do 19.00 hod.  V případě nevyužití rezervovaného kurtu je rezervační služba oprávněna zrušit rezervaci dvorce v čase jejího započetí. Dvorec se současně uvolňuje pro dalšího zájemce. Marně rezervovaná hra po 16.00 hod. se započítává členům v jejichž prospěch byla rezervace učiněna do jejich  evidence odehraných hracích jednotek.
  
                                                                                          Rezervace  tenis. kurů  veřejností
 
1. Veřejnost  může  objednat rezervaci hry prostřednictvím rezervační služby denně telefonicky, tel. 723324141 v době od   14.30 do 19.00 hod.
 
2. Rezervaci kurtu  v době od 16.00 hod. lze provést  jen v tento den od 14.30 hod. 
 
3. Úhradu rezervovaného kurtu  je nutno provést zásadně  před započetím hry u rezervační služby. O úhradě bude vystaven daňový doklad.
 
                                                                             Rezervační služba
 
1. Kontrolu dodržování hracího řádu  provádí rezervační služba,  která je k této činnosti zmocněna výborem TK. Každý člen TK i osoba, která není členem TK jsou povinni respektovat pokyny rezervační služby.  Nedodržování hracího řádu řeší výbor TK podle platných stanov TK.
 
2. V případě, že rezervované dvorce budou nezpůsobilé k hraní (vodní srážky, úprava dvorců a pod.), rozhodne o způsobilosti dvorce k hraní správce TK, popř. rezervační služba. Rezervace dvorců v tento den je platná do doby jejího zrušení z důvodu nepříznivých okolností.
 
 
výbor Tenisového klubu Přerov,spolek